2015-10-29

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

W okresie 2014-2020 współpraca transgraniczna między Polską, Białorusią i Ukrainą kontynuowana będzie w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) poprzez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Ze współpracy będą mogli skorzystać mieszkańcy 4 polskich województw oraz 4 białoruskich i 6 ukraińskich obwodów. Nie zmieni się Instytucja Zarządzająca Programem - w dalszym ciągu funkcję tę sprawować będzie polskie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

 

czytaj więcej »


2015-10-23

Analiza tematyczna projektów w ramach serii "The Spirit of Cooperation"

Wspólny Sekretariat Techniczny opracował tematyczne zeszyty informacyjne w ramach serii "The Spirit of Cooperation" (w języku angielskim). Projekty współfinansowane przez program zostały podzielone na 7 grup tematycznych. Następnie każda z kategorii została poddana niezależnej analizie przez ekspertów zewnętrznych. Zeszyty dostarczają wszechstronnej wiedzy, w jaki sposób projekty współpracy transgranicznej mogą przyczyniać się do rozwiązywania problemów na poziomie lokalnym i regionalnym w zależności od zakresu tematycznego.

czytaj więcej »


2015-10-22

"Cooperation at the Cutting Edge" - konferencja roczna Programu

8 października, w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się konferencja roczna Programu pt. ‘Cooperation at the Cutting Edge'. Ponad 200 uczestników ze wszystkich trzech uczestniczących krajów mogło zapoznać się z bieżącym stanem realizacji Programu i porozmawiać o działaniach w perspektywie 2014-2020. Konferencji przewodniczył Pan Marceli Niezgoda, wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (MIR). Uczestników powitali także: Pan Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego, Pani Dina Goncharova, dyrektor Biura koordynacyjnego Programu TACIS Unii Europejskiej w Republice Białoruś oraz Pana Vasyl Pavlyuk, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie.

czytaj więcej »


2015-10-13

Wydarzenia do Dnia Europejskiej Współpracy na Ukrainie

We wrześniu i październiku 2015 roku na Ukrainie odbyły się wydarzenia z okazji Dnia Europejskiej Współpracy

czytaj więcej »


2015-09-29

Finał kampanii edukacyjnej dla szkół z okazji Dnia Europejskiej Współpracy

W dniach 23-25 września we Włodawie odbył się finał kampanii edukacyjnej dla szkół z regionów przygranicznych Polski, Białorusi i Ukrainy z okazji Dnia Europejskiej Współpracy. W ramach finału Wspólny Sekretariat Techniczny Programu (WST) zorganizował spotkanie dla ponad 100 dzieci z 24 szkół oraz z Młodzieżowego Domu Kultury z Włodawy. 

czytaj więcej »


2015-09-17

Przekazanie służbom granicznym nowo wybudowanych obiektów wraz z infrastrukturą na przejściu granicznym w Połowcach

2015-09-03

Otwarcie oddziału straży granicznej "Grabowe"w rejonie szackim na Wołyniu

2015-07-27

Końcowy termin składania wniosków o wprowadzenie zmian w projektach

2015-07-24

Zeszyty informacyjne "THE SPIRIT OF COOPERATION"

2015-07-17

Międzynarodowa konferencja "Perspektywy rozwoju współpracy transgranicznej między rolnikami Euroregionu Bug"

2015-07-15

Zakończenie konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2015-07-08

Otwarcie nowego stadionu sportowego w Oszmianie

2015-07-06

Rozliczanie odsetek narosłych od prefinansowania przekazanego przez WIZ

2015-06-12

W obwodzie lwowskim przeprowadzono rekonstrukcję oddziału straży granicznej "Migowo"

2015-06-01

Kampania edukacyjna dla szkół - wyniki I etapu

2015-05-19

Konsultacje społeczne dotyczące Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2015-05-06

Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2015-04-20

Konkurs fotograficzny „Na wschodzie, na zachodzie - Polska, Białoruś, Ukraina"

2015-03-30

Polsko-Ukraińskie Spotkania z Kulturą

2015-03-04

Kampania edukacyjna dla szkół w ramach Dnia Europejskiej Współpracy

2015-02-24

GIS przez granicę - wspólna platforma zarządzania przestrzenią w Euroregionie Bug

2015-02-02

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2014-12-08

W Łucku podpisano umowę o powołaniu polsko-białorusko-ukraińskiego transgranicznego klastra turystycznego

2014-11-24

Magazyn "The Crossborderer" - edycja jesień 2014

2014-10-27

Dzień Europejskiej Współpracy świętowaliśmy w Pińsku i we Lwowie