2014-10-27

Dzień Europejskiej Współpracy świętowaliśmy w Pińsku i we Lwowie

Przypadający na 21 września Dzień Europejskiej Współpracy jest co roku uroczyście obchodzony w  krajach UE  wraz z gośćmi spoza jej zewnętrznych granic. Celem tego święta jest promowanie trwającej już od ponad 20 lat współpracy mieszkańców obszarów przygranicznych oraz jak najszersze upowszechnianie wiedzy o korzyściach płynących z niej dla UE i jej sąsiadów.Program Polska-Białoruś-Ukraina również w tym roku aktywnie włączył się w obchody Dnia Europejskiej Współpracy. W Pińsku na Białorusi zorganizował III Forum Dziennikarzy. Przedstawiciele lokalnych mediów mieli okazję spotkać się z kolegami i koleżankami z Polski oraz Ukrainy i przeprowadzić wywiady z przedstawicielami projektów realizowanych w ramach Programu.Drugie wydarzenie miało miejsce we Lwowie. Każdy mógł  wstąpić do Domu Europejskiej Współpracy  i wziąć udział w zabawie.  

czytaj więcej »


2014-09-02

Odbyła się konferencja roczna Programu w Arłamowie

21 sierpnia 2014 w Arłamowie, na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich, odbyła się konferencja roczna Programu. Impreza gościła 146 osób ze wszystkich regionów wsparcia łącznie z przedstawicielami projektów, władz regionalnych oraz instytucji zarządzających Programem (razem 68 osób z Polski, 35 osób z Białorusi i 43 osoby z Ukrainy).

czytaj więcej »


2014-08-26

Zmiana zasad kwalifikowalności w zakresie narodowości i kraju pochodzenia określonych w Annexie IV w związku z publikacją Rozporządzenia (UE) N°236/2014 z 11 marca 2014 roku.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiającego wspólne zasady i procedury wdrażania unijnych instrumentów na rzecz finansowania działań zewnętrznych oraz biorąc pod uwagę notę Komisji Europejskiej skierowaną do Wspólnych Instytucji Zarządzających Programów EISP, uprzejmie informujemy, że nowe zasady kwalifikowalności w zakresie narodowości i kraju pochodzenia mają zastosowanie do wszystkich przetargów i zamówień począwszy od 1 sierpnia 2014 roku.

czytaj więcej »


2014-06-27

Pięć nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych do ochrony Puszczy Białowieskiej.

Uroczyste wręczenie kluczyków do samochodów odbyło się 5 czerwca podczas obchodów Powiatowego Dnia Strażaka w Hajnówce. Samochody strażackie zostały zakupione w ramach projektu "Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską". Trafiły do gmin Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka i Narew. Wśród gości uroczystości byli między innymi Konsul Generalny RB w Białymstoku Aliaksandr Bieriebienia  i Podlaski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Antoni Ostrowski. 

czytaj więcej »


2014-06-24

Konkurs fotograficzny: ‘Sfotografuj swój projekt'

Z okazji Europejskiego Dnia Współpracy, który odbędzie się 21 września 2014 r., Biuro Informacji ENPI, przy współpracy z ENPI INTERACT, zaprasza wszystkich związanych z realizacją projektów w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa do zgłaszania swoich najlepszych fotografii przedstawiających zmiany jakie zaszły dzięki projektom współfinansowanym ze środków UE. Nagrodą dla dwóch zwycięskich projektów - po jednej dla projektów w ramach Partnerstwa Wschodniego i Partnerstwa Regionu Morza Śródziemnego, będzie zaprezentowanie ich zdjęć na wystawie pt. "Twarze Sąsiedztwa", która odbędzie się w Brukseli (Belgia) i/lub Mediolanie (Włochy).

czytaj więcej »


2014-06-23

Warsztaty strategiczne „Programu rozwoju produktów turystycznych pogranicza polsko-białoruskiego"

2014-06-11

Otwarcie Centrum spotkań we Lwowie

2014-06-04

Szkolenia w ramach projektu 'Utworzenie Polsko - Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego'.

2014-05-28

W polskim Sejmie odbyła się konferencja dotycząca odtworzenia szlaku wodnego E-40 od Bałtyku do Morza Czarnego

2014-05-22

KONKURS NA NAGRANIE WIDEO w ramach Dnia Europejskiej Współpracy 2014

2014-05-20

KONKURS NA NAJLEPSZE PROJEKTY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

2014-04-18

Komisja Transgraniczna ds. Rozwoju Szlaku Wodnego Dniepr - Wisła rozpoczęła pracę w Brześciu

2014-04-17

Uproszczenia w procesie raportowania

2014-03-24

Konferencja otwierająca dla projektów z działania 3.2. (projektów parasolowych).

2014-02-27

Zawieranie umów cywilno-prawnych z personelem w projektach

2014-02-19

Wszystkie umowy w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina podpisane

2014-02-18

Rzeszów wymienił się dobrymi praktykami z partnerami z Ukrainy

2014-02-07

Zaplanowanie odbudowy drogi wodnej E40 na odcinku Dniepr - Wisła przy wsparciu funduszy UE

2014-01-24

Uproszczenie procedury wprowadzania zmian do projektów.

2014-01-14

Nowe wydanie magazynu "The Crossborderer"

2013-12-17

Przekształcenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

2013-12-02

"Transgraniczna kapitalizacja" - konferencja Programu wzmocniła współpracę sieciową projektów.

2013-11-13

Zaproszenie na konferencję roczną Programu - 28 listopada we Lwowie

2013-11-08

Decyzja w sprawie dokumentów potwierdzających wykonanie pracy przez osoby zatrudnione w projekcie.

2013-10-22

Konferencja otwierająca projekt 'Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej'; 24-25 października 2013 r. w Tarnopolu