2016-10-20

Zaproszenie na szkolenia - pierwszy nabór wniosków

Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) zaprasza potencjalnych wnioskodawców na spotkania informacyjne dotyczące pierwszego naboru wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza elektronicznego dostępnego tutaj.

czytaj więcej »


2016-10-20

Nowa wersja v.1.4 aplikacji do przygotowania Koncepcji projektów!2016-10-14

Nowa wersja v.1.3 aplikacji do przygotowania Koncepcji projektów!2016-10-12

Polsko-białorusko-ukraińska współpraca ponad granicami

W Bukowlu na Ukrainie spotkali się przedstawiciele 14 regionów przygranicznych, które uczestniczą w Programie Polska-Białoruś-Ukraina. Konferencji przewodniczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. Podsumowano dotychczasową współpracę transgraniczną trzech krajów, ogłoszono też pierwszy nabór wniosków do nowej edycji programu. Partnerzy z Polski, Białorusi i Ukrainy mogą ubiegać się w sumie aż o 80,17 mln euro. 

czytaj więcej »


2016-10-11

Pierwszy nabór wniosków został uruchomiony!

Pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 został uruchomiony 11 października 2016 r. podczas konferencji zamykającej edycję Programu 2007-2013 i otwierającej jego edycję na lata 2014-2020.

czytaj więcej »


2016-10-05

W Lublinie odbyło się Forum Poszukiwania Partnerów - baza potencjalnych partnerów

2016-09-16

Zaproszenie na konferencję Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina

2016-09-15

Nowe, Duże Projekty Infrastrukturalne (DPI) na starcie

2016-09-12

Wystawy fotograficzne z okazji Dnia Europejskiej Współpracy 2016 na Ukrainie

2016-09-09

Wystawy fotograficzne na Białorusi - Dzień Europejskiej Współpracy 2016

2016-09-05

WST poszukuje pracownika na stanowisko Project Managera - ogłoszenie powtórne

2016-08-26

Forum Poszukiwania Partnerów - 28 września, Lublin

2016-08-22

Harmonogram naborów wniosków w Programie Polska-Białoruś-Ukraina 2014 - 2020

2016-08-05

Szkolenie na temat partnerstwa i źródeł finansowania

2016-07-20

WST poszukuje pracownika na stanowisko Project Managera

2016-06-16

Wizyty studyjne w projektach współpracy transgranicznej po stronie bialoruskiej - zaproszenie

2016-06-07

Wizyty studyjne w projektach współpracy transgranicznej po stronie ukraińskiej - zaproszenie

2016-04-08

Ankieta: jaka pomoc techniczna dla potencjalnych partnerów w projektach współpracy transgranicznej

2016-03-24

Pierwsze posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego (WKM) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2015-12-18

Komisja Europejska przyjęła nowy Program

2015-12-14

«The Crossborderer» - nowe wydanie magazynu

2015-12-11

W Żółkwi odbyło się IV Transgraniczne Forum Dziennikarzy

2015-12-03

Konferencja zamykająca dla projektów parasolowych w Przemyślu

2015-10-29

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2015-10-23

Analiza tematyczna projektów w ramach serii "The Spirit of Cooperation"