2015-06-12

W obwodzie lwowskim przeprowadzono rekonstrukcję oddziału straży granicznej "Migowo"

Na polsko-ukraińskiej granicy, po przeprowadzeniu pełnej rekonstrukcji, został otwarty oddział straży granicznej "Migowo" imienia Ukraińskiego Kozactwa Mościskiego oddziału granicznego. Przebudowa jednostki odbyła się na szeroką skalę i została wykonana w ramach projektu "Rozwój nowoczesnej infrastruktury Straży Granicznej" współfinansowanego przez Program w kwocie 7 958 203,08 euro.

czytaj więcej »


2015-06-01

Kampania edukacyjna dla szkół - wyniki I etapu

Do udziału w imprezie finałowej z okazji Dnia Europejskiej Współpracy we wrześniu zapraszamy 8 wybranych szkół z Polski, 8 z Białorusi oraz 8 z Ukrainy. Do kampanii przystąpiło aż 99 szkół, w tym 60 z Ukrainy, 24 z Białorusi i 15 z Polski. Serdecznie dziękujemy wszystkim młodym uczestnikom za ciekawe pomysły i opinie i składamy Wam przy okazji najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Dziecka!    

czytaj więcej »


2015-05-19

Konsultacje społeczne dotyczące Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Firma EU-Consult Sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa na konsultacje społeczne dotyczące Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (pobierz plik PDF). Państwa opinia jest niezwykle ważna dla powodzenia projektu, dlatego też liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo. Wszelkie uwagi związane z Prognozą oddziaływania na środowisko należy zgłaszać na załączonym formularzu (pobierz plik .docx) na adres mailowy: j.czerepko@eu-consult.pl 

czytaj więcej »


2015-05-06

Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, jako Wspólna Instytucja Zarządzająca, oraz Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, informują, iż 6 maja 2015 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Konsultacje potrwają do 10 czerwca 2015 r.

czytaj więcej »


2015-04-20

Konkurs fotograficzny „Na wschodzie, na zachodzie - Polska, Białoruś, Ukraina"

Uwaga - zgodnie z decyzją Komisji Konkursowej termin nadsyłania prac został wydłużony do 31 lipca 2015. 

WST Programu ogłasza konkurs fotograficzny „Na wschodzie, na zachodzie - Polska, Białoruś, Ukraina" - spojrzenie przez obiektyw fotograficzny na unikatowość wschodnich regionów Polski oraz zachodnich regionów Białorusi i Ukrainy. Celem konkursu jest promowanie obszaru wsparcia Programu - ukazanie jego obyczajowości, walorów kulturowych i krajobrazowych. Najlepsze fotografie zostaną zaprezentowane na wystawach w największych miastach wschodniej Polski, zachodniej Białorusi oraz zachodniej Ukrainy. W ramach głównej nagrody najlepsi autorzy zostaną zaproszeni na specjalną wystawę swoich zdjęć do Brukseli.

czytaj więcej »


2015-03-30

Polsko-Ukraińskie Spotkania z Kulturą

2015-03-04

Kampania edukacyjna dla szkół w ramach Dnia Europejskiej Współpracy

2015-02-24

GIS przez granicę - wspólna platforma zarządzania przestrzenią w Euroregionie Bug

2015-02-02

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2014-12-08

W Łucku podpisano umowę o powołaniu polsko-białorusko-ukraińskiego transgranicznego klastra turystycznego

2014-11-24

Magazyn "The Crossborderer" - edycja jesień 2014

2014-10-27

Dzień Europejskiej Współpracy świętowaliśmy w Pińsku i we Lwowie

2014-09-02

Odbyła się konferencja roczna Programu w Arłamowie

2014-08-26

Zmiana zasad kwalifikowalności w zakresie narodowości i kraju pochodzenia określonych w Annexie IV w związku z publikacją Rozporządzenia (UE) N°236/2014 z 11 marca 2014 roku.

2014-06-27

Pięć nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych do ochrony Puszczy Białowieskiej

2014-06-23

Warsztaty strategiczne „Programu rozwoju produktów turystycznych pogranicza polsko-białoruskiego"

2014-06-11

Otwarcie Centrum spotkań we Lwowie

2014-06-04

Szkolenia w ramach projektu 'Utworzenie Polsko - Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego'

2014-05-28

W polskim Sejmie odbyła się konferencja dotycząca odtworzenia szlaku wodnego E-40 od Bałtyku do Morza Czarnego

2014-05-22

KONKURS NA NAGRANIE WIDEO w ramach Dnia Europejskiej Współpracy 2014

2014-05-20

KONKURS NA NAJLEPSZE PROJEKTY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

2014-04-18

Komisja Transgraniczna ds. Rozwoju Szlaku Wodnego Dniepr - Wisła rozpoczęła pracę w Brześciu

2014-04-17

Uproszczenia w procesie raportowania

2014-03-24

Konferencja otwierająca dla projektów z działania 3.2. (projektów parasolowych)

2014-02-27

Zawieranie umów cywilno-prawnych z personelem w projektach