2015-07-27

Końcowy termin składania wniosków o wprowadzenie zmian w projektach

Uprzejmie informujemy, że Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 (Program) podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowych działań mających na celu sprawną realizację Programu w ostatnim roku okresu wdrażania. Zgodnie z decyzją WKM z dnia 23 Lipca 2015 r. wszelkie wnioski o zmiany w projektach, które wymagają podpisania addendum do umowy grantowej należy zgłaszać do Wspólnego Sekretariatu Technicznego (WST) nie później niż do 30 września 2015 r. Wnioski o zmiany otrzymane przez WST począwszy od 1 Października 2015 r. nie będą procedowane.

czytaj więcej »


2015-07-17

Międzynarodowa konferencja "Perspektywy rozwoju współpracy transgranicznej między rolnikami Euroregionu Bug"

25-27 czerwca na Wołyniu odbyła się konferencja projektu "Stworzenie wspólnej bazy informacyjnej gospodarstw rolnych Związku Transgranicznego Euroregion Bug" (IPBU.03.01.00-60-741/11-00). Projekt ten realizuje Brzeski Związek Rolno-Gospodarczy (partner wiodący projektu), Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug (Chełm, Polska) oraz Instytucja Publiczna Wołyńskiej Rady Obwodowej "Agencja Rozwoju Euroregionu "Bug" (Ukraina, Łuck).

czytaj więcej »


2015-07-15

Zakończenie konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

10 czerwca 2015 r. zakończyły się po konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, które trwały od 6 maja 2015 r. Celem konsultacji było uzyskanie uwag środowisk reprezentujących potencjalnych beneficjentów Programu, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, pozwalających na dokonanie ewentualnych zmian w zakresie wsparcia ujętego w projekcie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Z przebiegu procesu konsultacji publicznych przygotowane zostało sprawozdanie.

 

czytaj więcej »


2015-07-08

Otwarcie nowego stadionu sportowego w Oszmianie

24 czerwca 2015 nastąpiło uroczyste otwarcie stadionu w Oszmianie na Białorusi w ramach projektu „Współpraca - aktywność - przyszłość" (nr IPBU.03.01.00-20-371/11). W centrum zmodernizowanego stadionu znajduje się boisko piłkarskie z naturalną trawą. Obiekt został ponadto wyposażony w infrastrukturę do rozgrywania zawodów lekkoatletycznych: biegów (nowa bieżnia), pchnięcia kulą, skoku w dal. Wybudowane zostały także trybuny dla widzów i kibiców o pojemności 500 miejsc. 

czytaj więcej »


2015-07-06

Rozliczanie odsetek narosłych od prefinansowania przekazanego przez WIZ

W związku z wątpliwościami dotyczącymi stosowania zapisów art. 15.9 General Conditions poniżej przedstawiamy interpretację Wspólnej Instytucji Zarządzającej (WIZ) w zakresie rozliczania odsetek (bądź ich ekwiwalentu) narosłych od prefinansowania przekazanego przez WIZ beneficjentowi projektu.

czytaj więcej »


2015-06-12

W obwodzie lwowskim przeprowadzono rekonstrukcję oddziału straży granicznej "Migowo"

2015-06-01

Kampania edukacyjna dla szkół - wyniki I etapu

2015-05-19

Konsultacje społeczne dotyczące Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2015-05-06

Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2015-04-20

Konkurs fotograficzny „Na wschodzie, na zachodzie - Polska, Białoruś, Ukraina"

2015-03-30

Polsko-Ukraińskie Spotkania z Kulturą

2015-03-04

Kampania edukacyjna dla szkół w ramach Dnia Europejskiej Współpracy

2015-02-24

GIS przez granicę - wspólna platforma zarządzania przestrzenią w Euroregionie Bug

2015-02-02

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2014-12-08

W Łucku podpisano umowę o powołaniu polsko-białorusko-ukraińskiego transgranicznego klastra turystycznego

2014-11-24

Magazyn "The Crossborderer" - edycja jesień 2014

2014-10-27

Dzień Europejskiej Współpracy świętowaliśmy w Pińsku i we Lwowie

2014-09-02

Odbyła się konferencja roczna Programu w Arłamowie

2014-08-26

Zmiana zasad kwalifikowalności w zakresie narodowości i kraju pochodzenia określonych w Annexie IV w związku z publikacją Rozporządzenia (UE) N°236/2014 z 11 marca 2014 roku.

2014-06-27

Pięć nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych do ochrony Puszczy Białowieskiej

2014-06-23

Warsztaty strategiczne „Programu rozwoju produktów turystycznych pogranicza polsko-białoruskiego"

2014-06-11

Otwarcie Centrum spotkań we Lwowie

2014-06-04

Szkolenia w ramach projektu 'Utworzenie Polsko - Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego'

2014-05-28

W polskim Sejmie odbyła się konferencja dotycząca odtworzenia szlaku wodnego E-40 od Bałtyku do Morza Czarnego

2014-05-22

KONKURS NA NAGRANIE WIDEO w ramach Dnia Europejskiej Współpracy 2014