2015-07-27

Końcowy termin składania wniosków o wprowadzenie zmian w projektach

Uprzejmie informujemy, że Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 (Program) podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowych działań mających na celu sprawną realizację Programu w ostatnim roku okresu wdrażania. Zgodnie z decyzją WKM z dnia 23 Lipca 2015 r. wszelkie wnioski o zmiany w projektach, które wymagają podpisania addendum do umowy grantowej należy zgłaszać do Wspólnego Sekretariatu Technicznego (WST) nie później niż do 30 września 2015 r. Wnioski o zmiany otrzymane przez WST począwszy od 1 października 2015 r. nie będą procedowane.

czytaj więcej »


2015-07-24

Zeszyty informacyjne "THE SPIRIT OF COOPERATION"

Wspólny Sekretariat Techniczny opracował dwie serie zeszytów informacyjnych „THE SPIRIT OF COOPERATION” (w języku angielskim). Pierwsza seria zawiera prezentacje instytucji programowych, podsumowanie naborów wniosków, zestawienie projektów strategicznych, opis działalności informacyjno-promocyjnej, prezentacje oddziałów WST z Brześcia i Lwowa (łącznie 8 zeszytów). Druga seria składa się z regionalnych przewodników po projektach i obejmuje 10 broszur, które opisują zaangażowanie poszczególnych regionów w realizację projektów współpracy transgranicznej. W każdym opracowaniu odnaleźć można wypowiedzi osób reprezentujących poszczególne regiony, charakterystykę projektów wdrażanych na wybranym obszarze, prezentacje przykładowych projektów oraz zestawienia tabelaryczne z podstawowymi informacjami o wszystkich projektach związanych z danym regionem.

czytaj więcej »


2015-07-17

Międzynarodowa konferencja "Perspektywy rozwoju współpracy transgranicznej między rolnikami Euroregionu Bug"

25-27 czerwca na Wołyniu odbyła się konferencja projektu "Stworzenie wspólnej bazy informacyjnej gospodarstw rolnych Związku Transgranicznego Euroregion Bug" (IPBU.03.01.00-60-741/11-00). Projekt ten realizuje Brzeski Związek Rolno-Gospodarczy (partner wiodący projektu), Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug (Chełm, Polska) oraz Instytucja Publiczna Wołyńskiej Rady Obwodowej "Agencja Rozwoju Euroregionu "Bug" (Ukraina, Łuck).

czytaj więcej »


2015-07-15

Zakończenie konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

10 czerwca 2015 r. zakończyły się po konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, które trwały od 6 maja 2015 r. Celem konsultacji było uzyskanie uwag środowisk reprezentujących potencjalnych beneficjentów Programu, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, pozwalających na dokonanie ewentualnych zmian w zakresie wsparcia ujętego w projekcie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Z przebiegu procesu konsultacji publicznych przygotowane zostało sprawozdanie.

 

czytaj więcej »


2015-07-08

Otwarcie nowego stadionu sportowego w Oszmianie

24 czerwca 2015 nastąpiło uroczyste otwarcie stadionu w Oszmianie na Białorusi w ramach projektu „Współpraca - aktywność - przyszłość" (nr IPBU.03.01.00-20-371/11). W centrum zmodernizowanego stadionu znajduje się boisko piłkarskie z naturalną trawą. Obiekt został ponadto wyposażony w infrastrukturę do rozgrywania zawodów lekkoatletycznych: biegów (nowa bieżnia), pchnięcia kulą, skoku w dal. Wybudowane zostały także trybuny dla widzów i kibiców o pojemności 500 miejsc. 

czytaj więcej »


2015-07-06

Rozliczanie odsetek narosłych od prefinansowania przekazanego przez WIZ

2015-06-12

W obwodzie lwowskim przeprowadzono rekonstrukcję oddziału straży granicznej "Migowo"

2015-06-01

Kampania edukacyjna dla szkół - wyniki I etapu

2015-05-19

Konsultacje społeczne dotyczące Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2015-05-06

Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2015-04-20

Konkurs fotograficzny „Na wschodzie, na zachodzie - Polska, Białoruś, Ukraina"

2015-03-30

Polsko-Ukraińskie Spotkania z Kulturą

2015-03-04

Kampania edukacyjna dla szkół w ramach Dnia Europejskiej Współpracy

2015-02-24

GIS przez granicę - wspólna platforma zarządzania przestrzenią w Euroregionie Bug

2015-02-02

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2014-12-08

W Łucku podpisano umowę o powołaniu polsko-białorusko-ukraińskiego transgranicznego klastra turystycznego

2014-11-24

Magazyn "The Crossborderer" - edycja jesień 2014

2014-10-27

Dzień Europejskiej Współpracy świętowaliśmy w Pińsku i we Lwowie

2014-09-02

Odbyła się konferencja roczna Programu w Arłamowie

2014-08-26

Zmiana zasad kwalifikowalności w zakresie narodowości i kraju pochodzenia określonych w Annexie IV w związku z publikacją Rozporządzenia (UE) N°236/2014 z 11 marca 2014 roku.

2014-06-27

Pięć nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych do ochrony Puszczy Białowieskiej

2014-06-23

Warsztaty strategiczne „Programu rozwoju produktów turystycznych pogranicza polsko-białoruskiego"

2014-06-11

Otwarcie Centrum spotkań we Lwowie

2014-06-04

Szkolenia w ramach projektu 'Utworzenie Polsko - Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego'

2014-05-28

W polskim Sejmie odbyła się konferencja dotycząca odtworzenia szlaku wodnego E-40 od Bałtyku do Morza Czarnego