2015-03-30

Polsko-Ukraińskie Spotkania z Kulturą

Mieszkańcy powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz goście z Ukrainy mieli okazję uczestniczyć w dwudniowych wydarzeniach artystycznych, organizowanych przez powiat w ramach projektu pn. „Polsko-Ukraińskie Forum Wymiany Doświadczeń drogą do trwałej i efektywnej współpracy transgranicznej". Projekt jest realizowany w partnerstwie z rejonem stryjskim na Ukrainie. 21 marca 2015 sala widowiskowa ropczyckiego Centrum Kultury była miejscem występów teatralnych. 22 marca odbył się przegląd zespołów pieśni i tańca oraz kapel ludowych. W uroczystym otwarciu spotkania wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych oraz parlamentarzyści.

czytaj więcej »


2015-03-04

Kampania edukacyjna dla szkół w ramach Dnia Europejskiej Współpracy

Zapraszamy szkoły podstawowe (klasy V) oraz gimnazjalne (klasy I-II) z obszaru wsparcia Programu do udziału w kampanii promocyjnej, której celem jest integracja kulturowa i edukacyjna dzieci i młodzieży z regionów przygranicznych. Kampania ma także zwrócić uwagę na wdrażane projekty, które przynoszą korzyści młodemu pokoleniu. Akcja ruszyła w dniu 4 marca 2015. Aby przystąpić do kampanii szkoła wyznacza swój zespół, który wykonuje 4 zadania zgodnie z informacjami podanymi w formularzu zgłoszeniowym. Wszyscy uczestnicy otrzymają zestaw edukacyjny na temat współpracy transgranicznej oraz atrakcyjny zestaw materiałów promocyjnych Programu. Najlepsze zespoły z Polski, Białorusi i Ukrainy zostaną zaproszone na spotkanie finałowe, które odbędzie się we wrześniu b.r. w Polsce.  

czytaj więcej »


2015-02-24

GIS przez granicę - wspólna platforma zarządzania przestrzenią w Euroregionie Bug

GIS, to znaczy geograficzny system informacyjny - to system gromadzenia, przechowywania, analizy i graficznej wizualizacji danych przestrzennych i powiązanych z nimi informacji. Do takich danych zaliczają się mapy cyfrowe i plany w różnych skalach, cyfrowe dane o terenie itd. Spektrum zastosowania technologii GIS jest bardzo szeroki: kartografia, inwestycje, ekologia, turystyka, budownictwo.

Geoportal został uruchomiony w ramach projektu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug „GIS across the border - wspólna platforma zarządzania przestrzenią w Euroregionie Bug". Partnerami projektu są Związek Transgraniczny Euroregion Bug z Ukrainy, Brzeskie obwodowe centrum wspierania rozwoju agroturystyki „AGROEKOTUR" z Białorusi oraz Wschodni Klaster Doradczo Usługowy z Polski.

czytaj więcej »


2015-02-02

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

W okresie 2014-2020 współpraca transgraniczna między Polską, Białorusią i Ukrainą kontynuowana będzie w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) poprzez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Ze współpracy będą mogli skorzystać mieszkańcy 4 polskich województw oraz 4 białoruskich i 6 ukraińskich obwodów. Komisja Europejska (KE) zaproponowała, by na nową edycję Programu przeznaczyć blisko 176 mln euro. Nie zmieni się Instytucja Zarządzająca Programem - w dalszym ciągu funkcję tę sprawować będzie polskie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

czytaj więcej »


2014-12-08

W Łucku podpisano umowę o powołaniu polsko-białorusko-ukraińskiego transgranicznego klastra turystycznego

Umowę podpisali: prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej w Lublinie - pan Piotr Franaszek, prezez Wołyńskiego klastra turystycznego - pan Wasyl Bajcym i prezes klastra turystycznego w Brześciu - pan Gieorgij Gribow. Wydarzenie miało miejsce w Łucku podczas konferencji pt. «Rozwój turystyki jako sposób zapewnienia konkurencyjności regionu» zorganizowanej w ramach projektu «Tworzenie kompleksu informacyjnego w dziedzienie transgranicznej turystyki ekologicznej w Euroregionie Bug» w dniach 29-30 października 2014 roku.

czytaj więcej »


2014-11-24

Magazyn "The Crossborderer" - edycja jesień 2014

2014-10-27

Dzień Europejskiej Współpracy świętowaliśmy w Pińsku i we Lwowie

2014-09-02

Odbyła się konferencja roczna Programu w Arłamowie

2014-08-26

Zmiana zasad kwalifikowalności w zakresie narodowości i kraju pochodzenia określonych w Annexie IV w związku z publikacją Rozporządzenia (UE) N°236/2014 z 11 marca 2014 roku.

2014-06-27

Pięć nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych do ochrony Puszczy Białowieskiej

2014-06-24

Konkurs fotograficzny: ‘Sfotografuj swój projekt'

2014-06-23

Warsztaty strategiczne „Programu rozwoju produktów turystycznych pogranicza polsko-białoruskiego"

2014-06-11

Otwarcie Centrum spotkań we Lwowie

2014-06-04

Szkolenia w ramach projektu 'Utworzenie Polsko - Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego'

2014-05-28

W polskim Sejmie odbyła się konferencja dotycząca odtworzenia szlaku wodnego E-40 od Bałtyku do Morza Czarnego

2014-05-22

KONKURS NA NAGRANIE WIDEO w ramach Dnia Europejskiej Współpracy 2014

2014-05-20

KONKURS NA NAJLEPSZE PROJEKTY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

2014-04-18

Komisja Transgraniczna ds. Rozwoju Szlaku Wodnego Dniepr - Wisła rozpoczęła pracę w Brześciu

2014-04-17

Uproszczenia w procesie raportowania

2014-03-24

Konferencja otwierająca dla projektów z działania 3.2. (projektów parasolowych)

2014-02-27

Zawieranie umów cywilno-prawnych z personelem w projektach

2014-02-19

Wszystkie umowy w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina podpisane

2014-02-18

Rzeszów wymienił się dobrymi praktykami z partnerami z Ukrainy

2014-01-24

Uproszczenie procedury wprowadzania zmian do projektów.

2014-01-14

Nowe wydanie magazynu "The Crossborderer"