2015-05-19

Konsultacje społeczne dotyczące Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Firma EU-Consult Sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa na konsultacje społeczne dotyczące Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (pobierz plik PDF). Państwa opinia jest niezwykle ważna dla powodzenia projektu, dlatego też liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo. Wszelkie uwagi związane z Prognozą oddziaływania na środowisko należy zgłaszać na załączonym formularzu (pobierz plik .docx) na adres mailowy: j.czerepko@eu-consult.pl 

czytaj więcej »


2015-05-06

Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, jako Wspólna Instytucja Zarządzająca, oraz Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, informują, iż 6 maja 2015 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Konsultacje potrwają do 10 czerwca 2015 r.

czytaj więcej »


2015-04-20

Konkurs fotograficzny „Na wschodzie, na zachodzie - Polska, Białoruś, Ukraina"

WST Programu ogłasza konkurs fotograficzny „Na wschodzie, na zachodzie - Polska, Białoruś, Ukraina" - spojrzenie przez obiektyw fotograficzny na unikatowość wschodnich regionów Polski oraz zachodnich regionów Białorusi i Ukrainy. Celem konkursu jest promowanie obszaru wsparcia Programu - ukazanie jego obyczajowości, walorów kulturowych i krajobrazowych. Najlepsze fotografie zostaną zaprezentowane na wystawach w największych miastach wschodniej Polski, zachodniej Białorusi oraz zachodniej Ukrainy. W ramach głównej nagrody najlepsi autorzy zostaną zaproszeni na specjalną wystawę swoich zdjęć do Brukseli.

czytaj więcej »


2015-03-30

Polsko-Ukraińskie Spotkania z Kulturą

Mieszkańcy powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz goście z Ukrainy mieli okazję uczestniczyć w dwudniowych wydarzeniach artystycznych, organizowanych przez powiat w ramach projektu pn. „Polsko-Ukraińskie Forum Wymiany Doświadczeń drogą do trwałej i efektywnej współpracy transgranicznej". Projekt jest realizowany w partnerstwie z rejonem stryjskim na Ukrainie. 21 marca 2015 sala widowiskowa ropczyckiego Centrum Kultury była miejscem występów teatralnych. 22 marca odbył się przegląd zespołów pieśni i tańca oraz kapel ludowych. W uroczystym otwarciu spotkania wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych oraz parlamentarzyści.

czytaj więcej »


2015-03-04

Kampania edukacyjna dla szkół w ramach Dnia Europejskiej Współpracy

Uwaga - termin nadsyłania zgłoszeń wydłużony do 8 maja włącznie!

Zapraszamy szkoły podstawowe (klasy V) oraz gimnazjalne (klasy I-II) z obszaru wsparcia Programu do udziału w kampanii promocyjnej, której celem jest integracja kulturowa i edukacyjna dzieci i młodzieży z regionów przygranicznych. Kampania ma także zwrócić uwagę na wdrażane projekty, które przynoszą korzyści młodemu pokoleniu. Aby przystąpić do kampanii szkoła wyznacza swój zespół, który wykonuje 4 zadania zgodnie z informacjami podanymi w formularzu zgłoszeniowym. Wszyscy uczestnicy otrzymają zestaw edukacyjny na temat współpracy transgranicznej oraz atrakcyjny zestaw materiałów promocyjnych Programu. Najlepsze zespoły z Polski, Białorusi i Ukrainy zostaną zaproszone na spotkanie finałowe, które odbędzie się we wrześniu b.r. w Polsce.  

czytaj więcej »


2015-02-24

GIS przez granicę - wspólna platforma zarządzania przestrzenią w Euroregionie Bug

2015-02-02

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2014-12-08

W Łucku podpisano umowę o powołaniu polsko-białorusko-ukraińskiego transgranicznego klastra turystycznego

2014-11-24

Magazyn "The Crossborderer" - edycja jesień 2014

2014-10-27

Dzień Europejskiej Współpracy świętowaliśmy w Pińsku i we Lwowie

2014-09-02

Odbyła się konferencja roczna Programu w Arłamowie

2014-08-26

Zmiana zasad kwalifikowalności w zakresie narodowości i kraju pochodzenia określonych w Annexie IV w związku z publikacją Rozporządzenia (UE) N°236/2014 z 11 marca 2014 roku.

2014-06-27

Pięć nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych do ochrony Puszczy Białowieskiej

2014-06-23

Warsztaty strategiczne „Programu rozwoju produktów turystycznych pogranicza polsko-białoruskiego"

2014-06-11

Otwarcie Centrum spotkań we Lwowie

2014-06-04

Szkolenia w ramach projektu 'Utworzenie Polsko - Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego'

2014-05-28

W polskim Sejmie odbyła się konferencja dotycząca odtworzenia szlaku wodnego E-40 od Bałtyku do Morza Czarnego

2014-05-22

KONKURS NA NAGRANIE WIDEO w ramach Dnia Europejskiej Współpracy 2014

2014-05-20

KONKURS NA NAJLEPSZE PROJEKTY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

2014-04-18

Komisja Transgraniczna ds. Rozwoju Szlaku Wodnego Dniepr - Wisła rozpoczęła pracę w Brześciu

2014-04-17

Uproszczenia w procesie raportowania

2014-03-24

Konferencja otwierająca dla projektów z działania 3.2. (projektów parasolowych)

2014-02-27

Zawieranie umów cywilno-prawnych z personelem w projektach

2014-02-19

Wszystkie umowy w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina podpisane

2014-02-18

Rzeszów wymienił się dobrymi praktykami z partnerami z Ukrainy