2014-12-08

W Łucku podpisano umowę o powołaniu polsko-białorusko-ukraińskiego transgranicznego klastra turystycznego

Umowę podpisali: prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej w Lublinie - pan Piotr Franaszek, prezez Wołyńskiego klastra turystycznego - pan Wasyl Bajcym i prezes klastra turystycznego w Brześciu - pan Gieorgij Gribow. Wydarzenie miało miejsce w Łucku podczas konferencji pt. «Rozwój turystyki jako sposób zapewnienia konkurencyjności regionu» zorganizowanej w ramach projektu «Tworzenie kompleksu informacyjnego w dziedzienie transgranicznej turystyki ekologicznej w Euroregionie Bug» w dniach 29-30 października 2014 roku.

czytaj więcej »


2014-11-24

Magazyn "The Crossborderer" - edycja jesień 2014

Ukazał się nowy, jesienny numer magazynu programu. W tym wydaniu: przegląd stanu wdrażania programu, projekty współpracy transgranicznej - wybrane historie, Dzień Europejskiej Współpracy i wiele więcej. Aby pobrać magazyn w wersji elektronicznej wejdź tutaj (plik pdf). Magazyn dostępny jest także w wersji drukowanej, aby go otrzymać prosimy o wysłanie zgłoszenia wraz z adresem pocztowym na adres pbu@cpe.gov.pl (dostępność do wyczerpania zapasów).

czytaj więcej »


2014-10-27

Dzień Europejskiej Współpracy świętowaliśmy w Pińsku i we Lwowie

Przypadający na 21 września Dzień Europejskiej Współpracy jest co roku uroczyście obchodzony w  krajach UE  wraz z gośćmi spoza jej zewnętrznych granic. Celem tego święta jest promowanie trwającej już od ponad 20 lat współpracy mieszkańców obszarów przygranicznych oraz jak najszersze upowszechnianie wiedzy o korzyściach płynących z niej dla UE i jej sąsiadów.Program Polska-Białoruś-Ukraina również w tym roku aktywnie włączył się w obchody Dnia Europejskiej Współpracy. W Pińsku na Białorusi zorganizował III Forum Dziennikarzy. Przedstawiciele lokalnych mediów mieli okazję spotkać się z kolegami i koleżankami z Polski oraz Ukrainy i przeprowadzić wywiady z przedstawicielami projektów realizowanych w ramach Programu.Drugie wydarzenie miało miejsce we Lwowie. Każdy mógł  wstąpić do Domu Europejskiej Współpracy  i wziąć udział w zabawie.  

czytaj więcej »


2014-09-02

Odbyła się konferencja roczna Programu w Arłamowie

21 sierpnia 2014 w Arłamowie, na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich, odbyła się konferencja roczna Programu. Impreza gościła 146 osób ze wszystkich regionów wsparcia łącznie z przedstawicielami projektów, władz regionalnych oraz instytucji zarządzających Programem (razem 68 osób z Polski, 35 osób z Białorusi i 43 osoby z Ukrainy).

czytaj więcej »


2014-08-26

Zmiana zasad kwalifikowalności w zakresie narodowości i kraju pochodzenia określonych w Annexie IV w związku z publikacją Rozporządzenia (UE) N°236/2014 z 11 marca 2014 roku.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiającego wspólne zasady i procedury wdrażania unijnych instrumentów na rzecz finansowania działań zewnętrznych oraz biorąc pod uwagę notę Komisji Europejskiej skierowaną do Wspólnych Instytucji Zarządzających Programów EISP, uprzejmie informujemy, że nowe zasady kwalifikowalności w zakresie narodowości i kraju pochodzenia mają zastosowanie do wszystkich przetargów i zamówień począwszy od 1 sierpnia 2014 roku.

czytaj więcej »


2014-06-27

Pięć nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych do ochrony Puszczy Białowieskiej

2014-06-24

Konkurs fotograficzny: ‘Sfotografuj swój projekt'

2014-06-23

Warsztaty strategiczne „Programu rozwoju produktów turystycznych pogranicza polsko-białoruskiego"

2014-06-11

Otwarcie Centrum spotkań we Lwowie

2014-06-04

Szkolenia w ramach projektu 'Utworzenie Polsko - Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego'

2014-05-28

W polskim Sejmie odbyła się konferencja dotycząca odtworzenia szlaku wodnego E-40 od Bałtyku do Morza Czarnego

2014-05-22

KONKURS NA NAGRANIE WIDEO w ramach Dnia Europejskiej Współpracy 2014

2014-05-20

KONKURS NA NAJLEPSZE PROJEKTY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

2014-04-18

Komisja Transgraniczna ds. Rozwoju Szlaku Wodnego Dniepr - Wisła rozpoczęła pracę w Brześciu

2014-04-17

Uproszczenia w procesie raportowania

2014-03-24

Konferencja otwierająca dla projektów z działania 3.2. (projektów parasolowych)

2014-02-27

Zawieranie umów cywilno-prawnych z personelem w projektach

2014-02-19

Wszystkie umowy w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina podpisane

2014-02-18

Rzeszów wymienił się dobrymi praktykami z partnerami z Ukrainy

2014-02-07

Zaplanowanie odbudowy drogi wodnej E40 na odcinku Dniepr - Wisła przy wsparciu funduszy UE

2014-01-24

Uproszczenie procedury wprowadzania zmian do projektów.

2014-01-14

Nowe wydanie magazynu "The Crossborderer"

2013-12-02

"Transgraniczna kapitalizacja" - konferencja Programu wzmocniła współpracę sieciową projektów.

2013-11-13

Zaproszenie na konferencję roczną Programu - 28 listopada we Lwowie

2013-11-08

Decyzja w sprawie dokumentów potwierdzających wykonanie pracy przez osoby zatrudnione w projekcie.