2016-08-26

Forum Poszukiwania Partnerów - 28 września, Lublin

Zapraszamy do udziału w Forum Poszukiwania Partnerów, które odbędzie się w Lublinie w dn. 28 września 2016 r. (hotel Luxor, www.hotelluxor.pl). Forum skierowane jest do wszystkich instytucji z obszaru objętego Programem, zamierzających złożyć wniosek w ramach pierwszego naboru wniosków, który zostanie otwarty już 11 października br. Forum będzie umożliwiało znalezienie odpowiedniego partnera do realizacji projektu oraz omówienie kolejnych kroków w celu złożenia projektu w ramach naboru.

czytaj więcej »


2016-08-22

Harmonogram naborów wniosków w Programie Polska-Białoruś-Ukraina 2014 - 2020

Wspólny Komitet Monitorujący zatwierdził harmonogram naborów wniosków w nowym Programie. Zaplanowane są dwa nabory dla projektów regularnych oraz jeden nabór na tzw. małe projekty. Łączny budżet przeznaczony na konkursy to ponad 116 milionów euro. Odbędzie się także finalna selekcja dużych projektów infrastrukturalnych, które zostały zgłoszone w trybie pozakonkursowym. Na ich dofinansowanie Program przeznaczy ponad 52 mln euro.

czytaj więcej »


2016-08-05

Szkolenie na temat partnerstwa i źródeł finansowania

Oddział WST Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007 - 2013 z Brześcia zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowych szkoleniach dotyczących partnerstwa i źródeł finansowania, które odbędą się: w dniach 18-19 sierpnia 2016 r. - w rejonie grodzieńskim oraz w dniach 23-24 sierpnia 2016 r. - w rejone brzeskim.

czytaj więcej »


2016-07-20

WST poszukuje pracownika na stanowisko Project Managera

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej EISP Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 poszukuje osoby na stanowisko Kierownika Projektu. Wybrany kandydat będzie odpowiedzialny za bieżące kontakty z beneficjentami projektów, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowanych stron na Białorusi.

czytaj więcej »


2016-06-16

Wizyty studyjne w projektach współpracy transgranicznej po stronie bialoruskiej - zaproszenie

Oddział WST Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007 - 2013 z Brześcia zaprasza na szlak współpracy transgranicznej, aby poznać doświadczenia wybranych projektów po stronie białoruskiej. Wciągu czterech wizitow uczestnicy będą mogli spotkać się z beneficjentami z regionów białoruskich Programu (samorządami lokalnymi, instytucjami budżetowymi) i zapoznać się z różnorodnymi projektami współpracy (medycyna, ekologia, turystyka, wsparcie społeczne, kultura). Uczestnicy będą mogli poznać rzeczywiste efekty, jakie udało się osiągnąć dzięki wsparciu ze strony Unii Europejskiej. 

czytaj więcej »


2016-06-07

Wizyty studyjne w projektach współpracy transgranicznej po stronie ukraińskiej - zaproszenie

2016-04-08

Ankieta: jaka pomoc techniczna dla potencjalnych partnerów w projektach współpracy transgranicznej

2016-03-24

Pierwsze posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego (WKM) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2015-12-18

Komisja Europejska przyjęła nowy Program

2015-12-14

«The Crossborderer» - nowe wydanie magazynu

2015-12-11

W Żółkwi odbyło się IV Transgraniczne Forum Dziennikarzy

2015-12-03

Konferencja zamykająca dla projektów parasolowych w Przemyślu

2015-10-29

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2015-10-23

Analiza tematyczna projektów w ramach serii "The Spirit of Cooperation"

2015-10-22

"Cooperation at the Cutting Edge" - konferencja roczna Programu

2015-10-13

Wydarzenia do Dnia Europejskiej Współpracy na Ukrainie

2015-09-29

Finał kampanii edukacyjnej dla szkół z okazji Dnia Europejskiej Współpracy

2015-09-17

Przekazanie służbom granicznym nowo wybudowanych obiektów wraz z infrastrukturą na przejściu granicznym w Połowcach

2015-09-03

Otwarcie oddziału straży granicznej "Grabowe"w rejonie szackim na Wołyniu

2015-07-27

Końcowy termin składania wniosków o wprowadzenie zmian w projektach

2015-07-24

Zeszyty informacyjne "THE SPIRIT OF COOPERATION"

2015-07-17

Międzynarodowa konferencja "Perspektywy rozwoju współpracy transgranicznej między rolnikami Euroregionu Bug"

2015-07-15

Zakończenie konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2015-07-08

Otwarcie nowego stadionu sportowego w Oszmianie

2015-07-06

Rozliczanie odsetek narosłych od prefinansowania przekazanego przez WIZ