2015-12-18

Komisja Europejska przyjęła nowy Program

W dniu 17 grudnia 2015 roku Komisja Europejska przyjęła decyzję nr C(2015) 9138 dotyczącą zatwierdzenia Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Pierwsze posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu odbędzie się w marcu 2016 roku w celu omówienia warunków uruchomienia Programu.

czytaj więcej »


2015-12-14

«The Crossborderer» - nowe wydanie magazynu

Nowy numer magazynu jest już dostępny (jęz. angielski). W wydaniu zima 2015 m.in. o: stanie wdrażania programu, infrastrukturalnym wymiarze współpracy transgranicznej, Dniu Europejskiej Współpracy 2015: finale kampanii edukacyjnej dla szkół, „Młodych twórcach Europy" w Suwałkach, wydarzeniach na Ukrainie i Białorusi. W nowym numerze znalazła się także relacje z konferencji rocznej programu, z wystawy zdjęć projektów współpracy transgranicznej w Brukseli a także rezultaty konkursu fotograficznego „Na wschodzie, na zachodzie - Polska, Białoruś, Ukraina". Życzymy ciekawej lektury!

czytaj więcej »


2015-12-11

W Żółkwi odbyło się IV Transgraniczne Forum Dziennikarzy

Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) zorganizował IV Transgraniczne Forum Dziennikarzy, które odbyło się 10 grudnia 2015 w Żółkwi na Ukrainie. Ponad 60 przedstawicieli lokalnych i regionalnych mediów z Polski, Białorusi i Ukrainy mogło wymienić się opiniami i omówić efekty oraz znaczenie projektów współpracy transgranicznej, jak również spotkać się na miejscu z beneficjentami i bliżej poznać realne korzyści wynikające z inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską w Żółkwi. Ponadto WST mógł zaprezentować dziennikarzom założenia dla nowego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Podczas Forum odbyła się także ceremonia wręczenia nagród głównym laureatom konkursu fotograficznego "Na wschodzie, na zachodzie - Polska, Białoruś, Ukraina". 

czytaj więcej »


2015-12-03

Konferencja zamykająca dla projektów parasolowych w Przemyślu

2 grudnia 2015 roku w Przemyślu odbyła się konferencja, podsumowująca rezultaty projektów parasolowych, wdrażanych w ramach Priorytetu 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych. Uczestniczyło w niej 87 osób zaangażowanych w ich realizację, w tym 44 osoby z Ukrainy, 33 z Polski i 10 z Białorusi oraz przedstawiciele Wspólnej Instytucji Zarządzającej (WIZ) i Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu (WST), który zorganizował to wydarzenie.

czytaj więcej »


2015-10-29

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

W okresie 2014-2020 współpraca transgraniczna między Polską, Białorusią i Ukrainą kontynuowana będzie w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) poprzez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Ze współpracy będą mogli skorzystać mieszkańcy 4 polskich województw oraz 4 białoruskich i 6 ukraińskich obwodów. Nie zmieni się Instytucja Zarządzająca Programem - w dalszym ciągu funkcję tę sprawować będzie polskie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

 

czytaj więcej »


2015-10-23

Analiza tematyczna projektów w ramach serii "The Spirit of Cooperation"

2015-10-22

"Cooperation at the Cutting Edge" - konferencja roczna Programu

2015-10-13

Wydarzenia do Dnia Europejskiej Współpracy na Ukrainie

2015-09-29

Finał kampanii edukacyjnej dla szkół z okazji Dnia Europejskiej Współpracy

2015-09-17

Przekazanie służbom granicznym nowo wybudowanych obiektów wraz z infrastrukturą na przejściu granicznym w Połowcach

2015-09-03

Otwarcie oddziału straży granicznej "Grabowe"w rejonie szackim na Wołyniu

2015-07-27

Końcowy termin składania wniosków o wprowadzenie zmian w projektach

2015-07-24

Zeszyty informacyjne "THE SPIRIT OF COOPERATION"

2015-07-17

Międzynarodowa konferencja "Perspektywy rozwoju współpracy transgranicznej między rolnikami Euroregionu Bug"

2015-07-15

Zakończenie konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2015-07-08

Otwarcie nowego stadionu sportowego w Oszmianie

2015-07-06

Rozliczanie odsetek narosłych od prefinansowania przekazanego przez WIZ

2015-06-12

W obwodzie lwowskim przeprowadzono rekonstrukcję oddziału straży granicznej "Migowo"

2015-06-01

Kampania edukacyjna dla szkół - wyniki I etapu

2015-05-19

Konsultacje społeczne dotyczące Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2015-05-06

Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2015-04-20

Konkurs fotograficzny „Na wschodzie, na zachodzie - Polska, Białoruś, Ukraina"

2015-03-30

Polsko-Ukraińskie Spotkania z Kulturą

2015-03-04

Kampania edukacyjna dla szkół w ramach Dnia Europejskiej Współpracy

2015-02-24

GIS przez granicę - wspólna platforma zarządzania przestrzenią w Euroregionie Bug