2014-06-27

Pięć nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochrony Puszczy Białowieskiej.

Uroczyste wręczenie kluczyków do samochodów odbyło się 05 czerwca br. podczas obchodów Powiatowego Dnia Strażaka w Hajnówce. Samochody strażackie trafiły do gmin: Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka and Narew i zostały zakupione w ramach projektu "Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską". Wśród gości na uroczystości byli między innymi Konsul Generalny RB w Białymstoku Aliaksandr Bieriebienia  i Podlaski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Antoni Ostrowski. 

czytaj więcej »


2014-06-24

Konkurs fotograficzny: ‘Sfotografuj swój projekt'

Z okazji Europejskiego Dnia Współpracy, który odbędzie się 21 września 2014 r., Biuro Informacji ENPI, przy współpracy z ENPI INTERACT, zaprasza wszystkich związanych z realizacją projektów w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa do zgłaszania swoich najlepszych fotografii przedstawiających zmiany jakie zaszły dzięki projektom współfinansowanym ze środków UE. Nagrodą dla dwóch zwycięskich projektów - po jednej dla projektów w ramach Partnerstwa Wschodniego i Partnerstwa Regionu Morza Śródziemnego, będzie zaprezentowanie ich zdjęć na wystawie pt. "Twarze Sąsiedztwa", która odbędzie się w Brukseli (Belgia) i/lub Mediolanie (Włochy).

czytaj więcej »


2014-06-23

Warsztaty strategiczne „Programu rozwoju produktów turystycznych pogranicza polsko-białoruskiego"

W dniach 27-29 marca 2014 r. w Hajnówce oraz w dniach 24-26 kwietnia 2014 r. na Białorusi odbyły się warsztaty strategiczne zorganizowane w ramach realizowanego przez Gminę Miejską Hajnówka projektu pn. „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko - białoruskiego". Spotkania warsztatowe miały na celu przeprowadzenie prac nad założeniami do „Programu rozwoju produktów turystycznych pogranicza polsko-białoruskiego".

czytaj więcej »


2014-06-11

Otwarcie Centrum spotkań we Lwowie

27 maja 2014 we Lwowie odbyła się konferencja i otwarcie transgranicznego centrum spotkań. Wydarzenia odbywały się w ramach mikroprojektu nr 1 "Pomoc w tworzeniu i pogłębieniu współpracy między organizacjami i samorządami przygranicznymi Polski i Ukrainy", który jest częścią projektu parasolowego № IPBU.03.02.00-76-820/12 «Wspólne promowanie możliwości turystycznych i dziedzictwa kulturowo-historycznego obwodu lwowskiego i województwa podkarpackiego i lubelskiego" współfinansowanego przez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

czytaj więcej »


2014-06-04

Szkolenia w ramach projektu 'Utworzenie Polsko - Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego'.

W dniach 5-11 i 12-18 maja br. odbyły się kolejne szkolenia z liczby 22 zaplanowanych w ramach projektu „Utworzenie Polsko - Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego". Przeprowadzono je na Ukrainie, a tematem był „Koń Huculski w Kulturze Karpat". Centralnym miejscem szkolenia zorganizowanego przez Partnera nr. 2 projektu Naukowo-Produkcyjną Asocjację „Plemkonecentr" była miejscowość Wierchnij Jaceniw w Rejonie Wierchowińskim na Huculszczyźnie.

 

czytaj więcej »


2014-05-28

W polskim Sejmie odbyła się konferencja dotycząca odtworzenia szlaku wodnego E-40 od Bałtyku do Morza Czarnego

2014-05-22

KONKURS NA NAGRANIE WIDEO w ramach Dnia Europejskiej Współpracy 2014

2014-05-20

KONKURS NA NAJLEPSZE PROJEKTY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

2014-04-18

Komisja Transgraniczna ds. Rozwoju Szlaku Wodnego Dniepr - Wisła rozpoczęła pracę w Brześciu

2014-04-17

Uproszczenia w procesie raportowania

2014-03-24

Konferencja otwierająca dla projektów z działania 3.2. (projektów parasolowych).

2014-02-27

Zawieranie umów cywilno-prawnych z personelem w projektach

2014-02-19

Wszystkie umowy w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina podpisane

2014-02-18

Rzeszów wymienił się dobrymi praktykami z partnerami z Ukrainy

2014-02-07

Zaplanowanie odbudowy drogi wodnej E40 na odcinku Dniepr - Wisła przy wsparciu funduszy UE

2014-01-24

Uproszczenie procedury wprowadzania zmian do projektów.

2014-01-14

Nowe wydanie magazynu "The Crossborderer"

2013-12-17

Przekształcenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

2013-12-02

"Transgraniczna kapitalizacja" - konferencja Programu wzmocniła współpracę sieciową projektów.

2013-11-13

Zaproszenie na konferencję roczną Programu - 28 listopada we Lwowie

2013-11-08

Decyzja w sprawie dokumentów potwierdzających wykonanie pracy przez osoby zatrudnione w projekcie.

2013-10-22

Konferencja otwierająca projekt 'Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej'; 24-25 października 2013 r. w Tarnopolu

2013-10-09

'Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza'

2013-10-07

'KREATYWNOŚĆ NIE ZNA GRANIC' - FINAŁ TRANSGRANICZNEGO KONKURSU DLA SZKÓŁ Z POLSKI, BIAŁORUSI I UKRAINY

2013-09-12

Inauguracja Europejskiego Dnia Współpracy 2013.