2015-09-29

Finał kampanii edukacyjnej dla szkół z okazji Dnia Europejskiej Współpracy

W dniach 23-25 września we Włodawie odbył się finał kampanii edukacyjnej dla szkół z regionów przygranicznych Polski, Białorusi i Ukrainy z okazji Dnia Europejskiej Współpracy. W ramach finału Wspólny Sekretariat Techniczny Programu (WST) zorganizował spotkanie dla ponad 100 dzieci z 24 szkół oraz z Młodzieżowego Domu Kultury z Włodawy. 

czytaj więcej »


2015-09-17

Przekazanie służbom granicznym nowo wybudowanych obiektów wraz z infrastrukturą na przejściu granicznym w Połowcach

W dniu 04.09.2015 r. wszystkie nowo wybudowane obiekty wraz z infrastrukturą drogowego przejścia granicznego w Połowcach zostały uroczyście przekazane służbom granicznym: budynek główny, budynek kontroli szczegółowej, pawilony odpraw celno-paszportowych, pawilony wartowników, wiaty, infrastruktura drogowa, systemy monitoringu wizyjnego. Przejście jako jedyne na zewnętrznej granicy UE może poszczycić się urządzeniem rentgenowskim do prześwietlania samochodów osobowych. Dzięki tej infrastrukturze i nowoczesnemu wyposażeniu funkcjonariuszom granicznym poprawią się warunki pracy, a podróżnym skróci się czas oczekiwania.

czytaj więcej »


2015-09-03

Otwarcie oddziału straży granicznej "Grabowe"w rejonie szackim na Wołyniu

13 sierpnia 2015 roku na ukraińsko-polskiej granicy Naczelnik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy generał pułkownik Wiktor Nazarenko i kierownik Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Wołodymyr Hunczyk otworzyli po całkowitej rekonstrukcji oddział straży granicznej "Grabowe", znajdujący się w rejonie szackim na Wołyniu. W wydarzeniu uczestniczyli również Konsul Generalny RP w Łucku pani Beata Brzywczy, Pełnomocnik Graniczny RP Odcinka Nadbużańskiego Waldemar Skarbek a także przedstawiciele organów współdziałających.

 

czytaj więcej »


2015-07-27

Końcowy termin składania wniosków o wprowadzenie zmian w projektach

Uprzejmie informujemy, że Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 (Program) podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowych działań mających na celu sprawną realizację Programu w ostatnim roku okresu wdrażania. Zgodnie z decyzją WKM z dnia 23 Lipca 2015 r. wszelkie wnioski o zmiany w projektach, które wymagają podpisania addendum do umowy grantowej należy zgłaszać do Wspólnego Sekretariatu Technicznego (WST) nie później niż do 30 września 2015 r. Wnioski o zmiany otrzymane przez WST począwszy od 1 października 2015 r. nie będą procedowane.

czytaj więcej »


2015-07-24

Zeszyty informacyjne "THE SPIRIT OF COOPERATION"

Wspólny Sekretariat Techniczny opracował dwie serie zeszytów informacyjnych „THE SPIRIT OF COOPERATION” (w języku angielskim). Pierwsza seria zawiera prezentacje instytucji programowych, podsumowanie naborów wniosków, zestawienie projektów strategicznych, opis działalności informacyjno-promocyjnej, prezentacje oddziałów WST z Brześcia i Lwowa (łącznie 8 zeszytów). Druga seria składa się z regionalnych przewodników po projektach i obejmuje 10 broszur, które opisują zaangażowanie poszczególnych regionów w realizację projektów współpracy transgranicznej. W każdym opracowaniu odnaleźć można wypowiedzi osób reprezentujących poszczególne regiony, charakterystykę projektów wdrażanych na wybranym obszarze, prezentacje przykładowych projektów oraz zestawienia tabelaryczne z podstawowymi informacjami o wszystkich projektach związanych z danym regionem.

czytaj więcej »


2015-07-17

Międzynarodowa konferencja "Perspektywy rozwoju współpracy transgranicznej między rolnikami Euroregionu Bug"

2015-07-15

Zakończenie konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2015-07-08

Otwarcie nowego stadionu sportowego w Oszmianie

2015-07-06

Rozliczanie odsetek narosłych od prefinansowania przekazanego przez WIZ

2015-06-12

W obwodzie lwowskim przeprowadzono rekonstrukcję oddziału straży granicznej "Migowo"

2015-06-01

Kampania edukacyjna dla szkół - wyniki I etapu

2015-05-19

Konsultacje społeczne dotyczące Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2015-05-06

Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2015-04-20

Konkurs fotograficzny „Na wschodzie, na zachodzie - Polska, Białoruś, Ukraina"

2015-03-30

Polsko-Ukraińskie Spotkania z Kulturą

2015-03-04

Kampania edukacyjna dla szkół w ramach Dnia Europejskiej Współpracy

2015-02-24

GIS przez granicę - wspólna platforma zarządzania przestrzenią w Euroregionie Bug

2015-02-02

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2014-12-08

W Łucku podpisano umowę o powołaniu polsko-białorusko-ukraińskiego transgranicznego klastra turystycznego

2014-11-24

Magazyn "The Crossborderer" - edycja jesień 2014

2014-10-27

Dzień Europejskiej Współpracy świętowaliśmy w Pińsku i we Lwowie

2014-09-02

Odbyła się konferencja roczna Programu w Arłamowie

2014-08-26

Zmiana zasad kwalifikowalności w zakresie narodowości i kraju pochodzenia określonych w Annexie IV w związku z publikacją Rozporządzenia (UE) N°236/2014 z 11 marca 2014 roku.

2014-06-27

Pięć nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych do ochrony Puszczy Białowieskiej

2014-06-23

Warsztaty strategiczne „Programu rozwoju produktów turystycznych pogranicza polsko-białoruskiego"