Strona główna / Raportowanie i monitoring

Raportowanie i monitoring

• Beneficjenci zobowiązani będą do składania raportów pośrednich (cząstkowych) oraz raportu końcowego. Raporty obejmować będą postęp rzeczowy oraz finansowy projektu;

• Dodatkowo, beneficjenci zobligowani zostaną do składania 4 - miesięcznych raportów rzeczowych.

NOWE WZORY RAPORTÓW ZATWIERDZONE DECYZJĄ WSPÓLNEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO w dn. 18 LUTEGO 2013 r.
(uwaga: nowe wzory raportów dotyczą beneficjentów, którzy podpisali aneks do umowy grantowej zmieniający Załącznik VI lub podpisali umowę już z nowym wzorem Załącznika VI)

Dla projektów z pierwszego i drugiego naboru wniosków:

Brief Narrative Report - pobierz plik .doc

Interim Narrative Report - pobierz plik .doc

Interim Financial Report - pobierz plik .xls

Final Narrative Report - pobierz plik .doc

Final Financial Report - pobierz plik .xls

Jak wypełniać raport finansowy - krótki przewodnik - pobierz plik .xls

Guidelines on Preparation and Submission of Reports
(Wytyczne do przygotowania i składania raportów w języku angielskim)  - otwórz plik

Prezentacje ze szkolenia dla beneficjentów (Lublin 5-6.02.2013)

Wprowadzenie do raportowania - otwórz plik

Raporty opisowe projektów - otwórz plik

Raporty finansowe - otwórz plik