Strona główna / Transgraniczne Forum Dziennikarzy

Transgraniczne Forum Dziennikarzy

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu integruje media lokalne i regionalne z obszaru wsparcia i od 2010 roku organizuje spotkania dziennikarzy pod nazwą Transgraniczne Forum Dziennikarzy. Spotkania są okazją do wymiany poglądów i informacji na temat potrzeb lokalnych społeczności w kontekście realizowanych projektów współpracy transgranicznej. Zapraszamy kolejne redakcje i dziennikarzy do aktywnego udziału na Forum. Informacji na temat spotkań oraz mediów z poszczególnych regionów udziela Information Officer z WST Programu (Andrzej.Slodki@cpe.gov.pl).

Historia spotkań

  • I Transgraniczne Forum Dziennikarzy - Lwów, Ukraina, 2010
  • II Transgraniczne Forum Dziennikarzy - Kamieniuki (Puszcza Białowieska), Białoruś, 2012
  • III Transgraniczne Forum Dziennikarzy - Pińsk, Białoruś, 2014
  • IV Transgraniczne Forum Dziennikarzy - Żółkiew, Ukraina, 2015