Strona główna / Wspólny Sekretariat Techniczny (WST)

Wspólny Sekretariat Techniczny (WST)

Wspólny Sekretariat Techniczny
Programu Współpracy Transgranicznej
Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013
pbu@cpe.gov.pl  


JTS TEAM

Paweł Słowikowski - Kierownik WST
tel. +48 22 378 31 25
e-mail: pawel.slowikowski@cpe.gov.pl

Joanna Satora - Office Administrator
tel: +48 22 378 31 71
e-mail: joanna.satora@cpe.gov.pl

PROGRAMME UNIT

Stanisław Bielański - Team Leader
tel: +48 22 378 31 17
e-mail: stanislaw.bielanski@cpe.gov.pl

Anna Kluczyk - Programme Manager
tel: +48 22 378 31 37
e-mail: anna.kluczyk@cpe.gov.pl

Lolita Gedo - Programme Manager

tel: +48 22 378 31 41
e-mail: lolita.gedo@cpe.gov.pl

Dmytro Volodin - Financial Manager
tel: +48 22 378 31 28
e-mail: dmytro.volodin@cpe.gov.pl

 

PROJECT IMPLEMENTATION UNIT

Tomasz Jędrzejewski - Team Leader
tel: +48 22 378 31 34
e-mail: tomasz.jedrzejewski@cpe.gov.pl

Maryna Fartushnyak - Financial Manager
tel. +48 22 378 31 32
e-mail: maryna.fartushnyak@cpe.gov.pl

Jolanta Pasternakiewicz - Financial Manager
tel: +48 22 378 31 40
e-mail: jolanta.pasternakiewicz@cpe.gov.pl

Monika Waśkiewicz - Financial Manager
tel: +48 22 378 31 36
e-mail: monika.waskiewicz@cpe.gov.pl

Małgorzata Iwańska - Project Manager
tel: +48 22 378 31 35
e-mail: malgorzata.iwanska@cpe.gov.pl

Iryna Melnychuk - Project Manager
tel. +48 22 378 31 29
e-mail: iryna.melnychuk@cpe.gov.pl

Katarzyna Wyporska - Project Manager
tel: +48 22 378 31 27
e-mail: katarzyna.wyporska@cpe.gov.pl

Siarhei Kuzniatsou - Project Manager
tel: +48 22 378 31 39
e-mail: 
siarhei.kuzniatsou@cpe.gov.pl

 

Wspólny Sekretariat Techniczny

Zgodnie z artykułem 16 Rozporządzenia Komisji (WE) NR 951/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 r. Wspólna Instytucja Zarządzająca, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Wspólnego Komitetu Monitorującego, może być wspomagana w codziennym zarządzaniu działaniami w ramach wspólnego programu operacyjnego przez Wspólny Sekretariat Techniczny.

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 zlokalizowany jest w Państwowej Jednostce Budżetowej „Centrum Projektów Europejskich” z siedzibą w Warszawie.

Zadania Wspólnego Sekretariatu Technicznego obejmują m.in.:

 • ogłaszanie naborów oraz pomoc w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych,
 • organizacja posiedzeń Komitetów Monitorujących,
 • przyjmowanie i rejestracja wniosków,
 • uczestnictwo w procesie oceny, organizacja i prowadzenie sekretariatu komisji oceniających,
 • przygotowanie umów do podpisania przez Wspólną Instytucję Zarządzającą (WIZ),
 • nadzór nad procedurami przetargowymi,
 • przyjmowanie i weryfikacja wniosków o płatność i sprawozdań złożonych przez Beneficjentów,
 • przeprowadzanie kontroli na miejscu,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań,
 • wdrażanie planu informacji i promocji,
 • inne zadania wspierające WIZ w operacyjnym wdrażaniu programu.

Zgodnie z Artykułem 16.2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 951/2007 Wspólny Sekretariat Techniczny może, w razie potrzeby, posiadać oddziały terenowe w krajach uczesniczących, w celu informowania potencjalnych beneficjentów w określonych krajach o przewidywanych działąniach w ramach Prorgamu.

Oddziały WST będą realizować następujące zadania, pod nadzorem WIZ i WST:

 • wdrażanie planu informacji i promocji,
 • wsparcie w organizacji posiedzeń Wspólnego Komitetu Monitorującego,
 • gromadzenie danych dla poprawy monitoringu projektów,
 • inne zadania wspierające WIZ i WST w codziennym wdrażaniu programu.

Oddział WST na Białorusi jest zlokalizowany w Brześciu, a na Ukrainie we Lwowie.