Wystawy fotograficzne z okazji Dnia Europejskiej Współpracy 2016 na Ukrainie

2016-09-12

Oddział WST Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007 - 2013 zе Lwowa zaprasza na wystawy fotograficzne z okazji Dnia Europejskiej Współpracy 2016

Zaprezentowane zostaną zdjęcia związane z realizacją projektów współpracy transgranicznej. Można je będzie zobaczyć w 6 miastach obwodowych, znajdujących się na obszarze Programu na Ukrainie: w Łucku w dniach 14-15 września, w Równem 16-17 września, w Tarnopolu 18-19 września, w Iwanofrankowsku 20-21 września, w Użgorodzie 22-23 września i we Lwowie 24-25 września.

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z wynikami Programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, zadać pytania ekspertom z Oddziału WST. Dostępne będą także materiały informacyjno-promocyjne Programu oraz słodkie niespodzianki.
Godziny
otwarcia wystaw fotograficznych:

w każdym mieście pierwszego dnia - od 13.00 do 19.00, drugiego dnia – od 10.00 do 15.00. Wstęp wolny. 
Lokalizacje wystaw: 
Łuck
(14-15.09.2016) – Majdan Teatralny
Równe (16-17.09.2016) – Majdan Niezależności
Tarnopol (18-19.09.2016) – plac Teatralny
Iwanofrankowsk (20-21.09.2016) – Wiczewyj Majdan

Użgorod (22-23.09.2016) – plac Fencyka

Lwów (24-25.09.2016) – plac przed Uniwersytetem Lwowskim imienia Iwana Franki

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców!