Zaproszenie na konferencję Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina

2016-09-16

W imieniu Ministerstwa Rozwoju, Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) serdecznie zaprasza przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, uczelni i mediów z obszaru wsparcia na konferencję zamykającą Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Wydarzenie o nazwie „Everlasting Partnership" będzie jednocześnie spotkaniem otwierającym Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Konferencja odbędzie się w dniu 11 października w Bukowlu na Ukrainie.

Rejestracja na konferencję: otwórz formularz. Rejestracja trwa do 30 września. WST potwierdzi wybranym uczestnikom udział w konferencji do 3 października.

Celem konferencji jest podsumowanie rezultatów Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 oraz przedstawienie nowych możliwości dofinansowania projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Na wieczornej gali nagrodzone zostaną wyróżniające się projekty współpracy z perspektywy 2007-2013. Nazwa konferencji „Everlasting Partnership" nawiązuje do uniwersalnych wartości, jakie od zawsze łączyły społeczności zamieszkujące regiony przygraniczne. Wstępna agenda konferencji - otwórz plik PDF.

Wspólny Sekretariat Techniczny zapewnia potwierdzonym uczestnikom 2 noclegi na miejscu oraz dojazd do Bukowla autokarem - zgodnie z informacjami podanymi w formularzu rejestracyjnym. Ilość miejsc ograniczona. W konferencji może uczestniczyć tylko jedna osoba ze zgłoszonej organizacji. W razie konieczności, o przyjęciu rejestracji decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz zasada równego podziału miejsc na regiony. Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres conference@pbu2020.eu 

 

04_160