Polsko-białorusko-ukraińska współpraca ponad granicami

2016-10-12

W Bukowlu na Ukrainie spotkali się przedstawiciele 14 regionów przygranicznych, które uczestniczą w Programie Polska-Białoruś-Ukraina. Konferencji przewodniczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. Podsumowano dotychczasową współpracę transgraniczną trzech krajów, ogłoszono też pierwszy nabór wniosków do nowej edycji programu. Partnerzy z Polski, Białorusi i Ukrainy mogą ubiegać się w sumie aż o 80,17 mln euro. 

- Zainteresowanie realizacją wspólnych projektów jest bardzo duże, o czym świadczy liczba zarejestrowanych wstępnych koncepcji przedsięwzięć. Spośród prawie 850, najwięcej zgłosiła strona ukraińska. Nie przypadkowo więc w tym państwie, razem z przedstawicielami wszystkich regionów przygranicznych, oficjalnie podsumowaliśmy rezultaty programu 2007-2013 i przedstawiliśmy możliwości, jakie oferuje jego nowa edycja - poinformował wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

dsc_8392_400

 

Efekty współpracy
W latach 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju podpisało 117 umów na łączną kwotę wsparcia wynoszącą ponad 174 mln euro. Projekty współpracy na wschodniej granicy UE przyniosły wiele ważnych inwestycji, które pozwoliły na stworzenie ponad 460 nowych miejsc pracy:
• powstało lub zmodernizowano 5 przejść granicznych (Połowce, Pieszczatka, Dołhobyczów, Budomierz, Bruzgi);
• wybudowano 116 km nowych dróg, m.in. w powiecie hrubieszowskim, gminie Płaska, powiecie bieszczadzkim, powiecie monieckim, gminie Rossosz oraz na Białorusi (Stradziec) i na Ukrainie (Lucziczi, Jakusziw, Zabrody);
• zmodernizowano lub wybudowano 5 oczyszczalni ścieków np. w Hannie, Hajnówce, oraz na Białorusi (w Kamieńcu) i Ukrainie (w Szacku);
• wybudowano ponad 90 km sieci kanalizacyjnych;
• ponad 2360 gospodarstw domowych i biur podłączono do sieci wodociągowej;
• doposażono instytucje ochrony zdrowia;
• odnowiono wiele atrakcji turystycznych (np. zrewitalizowano park zdrojowy
w Horyńcu Zdroju, amfiteatr w Polańczyku, wioski etnograficzne w okolicy Suwałk; zmodernizowano historyczną część Lubaczowa, ogrody zoologiczne w Zamościu oraz wyremontowano muzeum etnograficzne w Hudziewiczach na Białorusi);
• wytyczono ponad 1800 km nowych szlaków turystycznych i rowerowych;
• przeprowadzono 186 wspólnych badań naukowych.

dsc_8753_obcweb_640

Nowa edycja programu
Perspektywa 2014-2020 stwarza kolejną szanse na rozwój z Programem Polska-Białoruś-Ukraina. Wspólne przedsięwzięcia mogą dotyczyć zachowania i promocji dziedzictwa historycznego i kultury lokalnej. Priorytetem jest także poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych oraz rozwój niskoemisyjnych systemów transportu. Dofinansowanie może również zostać przyznane projektom służącym szybszej odprawie na przejściach granicznych oraz prewencyjnym przedsięwzięciom w zakresie katastrof ekologicznych, klęsk żywiołowych i sytuacji awaryjnych.
Pierwszy konkurs obejmie wszystkie wspomniane cele tematyczne programu. W sumie do rozdysponowanie jest ponad 80 mln euro, z czego 13,5 mln euro na obszar „Dziedzictwo", 28,3 mln euro na „Dostępność", 14,5 mln euro na „Bezpieczeństwo" i 23,8 mln euro na obszar „Granice".
Beneficjenci mogą liczyć na wsparcie do 90% wartości projektu. Nabór będzie dwuetapowy - najpierw oceniane będą tzw. koncepcje projektowe (składane do 31 grudnia 2016 r.). Następnie wybrani wnioskodawcy zostaną zaproszeni do złożenia pełnych wniosków
o dofinansowanie. Wsparcie UE dla projektu może wynieść od 100 tys. do 2,5 mln euro. Dokumentacja konkursowa, w tym wytyczne dla wnioskodawców dostępne są na stronie internetowej programu. 


- Będziemy służyć pomocą potencjalnym beneficjentom, by cenne inicjatywy nie napotykały różnego rodzaju barier. Przeprowadzimy spotkania informacyjne nie tylko w stolicach regionów, ale także w mniejszych ośrodkach, takich jak Siemiatycze, Łomża czy Lubaczów. Chcemy pomóc mniej doświadczonym podmiotom w wykorzystaniu szans rozwojowych, jakie daje współpraca transgraniczna - powiedział wiceminister Adam Hamryszczak.

Programy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa są istotnym elementem polityki UE wobec jej sąsiadów. Komisja Europejska chce wspierać rozwój społeczny i gospodarczy regionów znajdujących się po obu stronach zewnętrznych granic UE. Środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI).

Budżet Programu Polska-Białoruś-Ukraina to ponad 183 mln euro. Ze współpracy będą mogli skorzystać mieszkańcy 4 polskich województw (podlaskie, lubelskie, podkarpackie, wschodnia część mazowieckiego) oraz 4 białoruskich i 6 ukraińskich obwodów (Białoruś: obwód brzeski, grodzieński, miński i homelski; Ukraina: obwód lwowski, wołyński, zakarpacki, rówieński, tarnopolski oraz iwanofrankiwski).