Informacja nt. szkoleń organizowanych przez Wspólny Sekretariat Techniczny

2016-11-07

Uprzejmie informujemy, że o wszystkich szkoleniach organizowanych przez Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) w związku z I naborem wniosków w Programie 2014-2020 informujemy na stronie Programu. Nie organizujemy i nie odpowiadamy za szkolenia, o których nie informujemy na stronie.

Szkolenia organizowane przez WST są finansowane z Pomocy Technicznej Programu, uczestnicy szkoleń nie ponoszą opłat związanych z udziałem w szkoleniach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach!