Jak zwiększyć jakość i wartość merytoryczną koncepcji projektowych - spotkanie 1 grudnia 2016 dla partnerów projektów

2016-11-15

Wspólny Sekretariat Techniczny zaprasza partnerów przygotowujących wspólne koncepcje projektów na pierwsze spotkanie z cyklu Transgraniczna Akademia Rozwoju. Celem spotkania jest zwiększenie jakości i wartości merytorycznej koncepcji projektowych, które mają zostać złożone w ramach pierwszego naboru wniosków.

Głównym punktem programu będą cztery równoległe warsztaty prowadzone przez niezależnych ekspertów i dziennikarzy zgodnie z podziałem na cele tematyczne w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Spotkanie odbędzie się 1 grudnia 2016 w Janowie Podlaskim. Zapewniamy uczestnikom dojazd z wybranych miast z Ukrainy, Białorusi i Polski, zakwaterowanie (2 noclegi 30.11-02.12) oraz wyżywienie. Rejestracja za pomocą formularza, który dostępny jest tutaj. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń najpóźniej do 28 listopada 2016. Beneficjent wiodący powinien zarejestrować osoby ze swojej instytucji oraz osoby reprezentujące partnerów. Osoby pierwszego wyboru (nr 1 z każdej instytucji) zostają automatycznie wpisane na listę uczestników. Udział pozostałych osób zostanie potwierdzony w najszybszym możliwie terminie w zależności od dostępności miejsc. Każda koncepcja projektu (grupa partnerów) musi zostać zarejestrowana niezależnie. Rejestracja może zakończyć się wcześniej w zależności od dostępności miejsc. Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim, rosyjskim i ukraińskim (tłumaczenia symultaniczne). 

Ramowa agenda wydarzenia - otwórz plik PDF