Miejsce organizacji szkoleń dla beneficjentów wiodących

2016-11-28

W ramach trwającego pierwszego naboru wniosków Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Wspólny Sekretariat Techniczny przygotowuje specjalne szkolenia dla wszystkich beneficjentów wiodących, których koncepcje projektów znajdują się na zaawansowanym etapie przygotowania.

Szkolenia odbędą się w dniach:

6-7 grudnia w Rzeszowie, Hotel Rzeszów, Al. Jana Piłsudskiego 44

8-9 grudnia w Białymstoku, Hotel Santana, ul. Baranowicka 55

Zarejestrowanym osobom, które zgłosiły zapotrzebowanie na nocleg, informacja o miejscu noclegu zostanie przesłana drogą elektroniczną. 

Głównym celem szkoleń będzie zaprezentowanie, jak wypełniać odpowiednie sekcje formularza do składania koncepcji projektów. Szkolenia zostaną przeprowadzone w formie zarówno wykładów teoretycznych, jak i warsztatów praktycznych. Oprócz tego beneficjenci będą mieli także możliwość przedyskutować swoje pomysły na projekt ze swoimi partnerami, których również zapraszamy na to trwające dwa dni wydarzenie. Oprócz wykładów i warsztatów będą dostępne indywidualne konsultacje z pracownikami WST.

Poniżej można pobrać program szkoleń:

RZESZÓW

BIAŁYSTOK

Zapraszamy do aktywnego udziału w szkoleniach!