Poradnik wnioskodawcy – skorzystaj z doświadczenia poprzedników!

2016-11-29

Przedstawiamy Państwu opracowanie pt. Poradnik Wnioskodawcy, które powstało w wyniku spotkań z beneficjentami projektów realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 w Polsce, na Ukrainie i na Białorusi. 

Publikacja ta ma pomóc wszystkim tym, którzy chcieliby rozwinąć współpracę transgraniczną w ramach Programu. Znajdą w niej Państwo doświadczenia i dobre praktyki, które wynikły w efekcie realizacji projektów w ramach Programu.

Mamy nadzieję, iż ta publikacja pozwoli Państwu na dobre zaplanowanie i skuteczne wdrożenie projektów w ramach nowego Programu 2014-2020.