Zmiany do Załącznika 9 do Podręcznika Programu. Część I – Aplikant

2016-12-05

Uprzejmie informujemy, że zostały wprowadzone zmiany do Załącznika nr 9 do Podręcznika Programu Część I – Aplikant „Metryki wskaźników produktu i rezultatu”.

Wykaz wprowadzonych zmian przedstawiamy poniżej:

•       wskaźnik 2.1 Ilość partnerstw ustanowionych w celu modernizacji / utworzenia przyjaznych środowisku systemów lub usług transportowych – usunięto część definicji wskaźnika. Wskaźnik należy rozumieć jako 1 projekt to 1 ustanowione partnerstwo;

•       dodano informację o wskaźnikach rezultatu: „Wartości docelowe wskaźników rezultatu powinny zostać osiągnięte w okresie trwałości projektów, tj. w ciągu maksymalnie pięciu lat od jego zakończenia, zgodnie z datą wskazaną w umowie grantowej”

•       w konsekwencji do powyższej zmiany, poprawiono informację w odniesieniu do metryk wskaźników rezultatu 1.1 oraz 1.2 – „…wzrost pojawiający się w przedziale czasu pomiędzy rokiem przed rozpoczęciem realizacji projektu, a piątym rokiem po zakończeniu projektu”

Podręcznik Programu wraz załącznikami można pobrać tu.