Nowy Oddział w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020 w Rzeszowie już działa!

2016-12-13

12 grudnia br. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Podsekretarz Ministerstwa Rozwoju Adam Hamryszczak podpisali umowę na funkcjonowanie w Rzeszowie Oddziału w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

„Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców czterech polskich województw, które współpracują z partnerami z Białorusi i Ukrainy. Mamy nadzieję ze uruchomienie Oddziału w popularnym i niezwykle ważnym Programie bezpośrednio w polskiej części obszaru wsparcia spotka się z pozytywnym odbiorem wnioskodawców i beneficjentów. Jest to szczególnie istotne teraz, kiedy trwa pierwszy nabór wniosków” – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 realizowany jest w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. W celu zapewnienia odpowiedniej promocji i dostępu do informacji potencjalnym wnioskodawcom i beneficjentom z Polski na obszarze objętym Programem w Polsce utworzony został Oddział w Programie w Rzeszowie. Oddział został umiejscowiony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Będzie on wspierał Instytucję Zarządzającą oraz Wspólny Sekretariat Techniczny w codziennym wdrażaniu Programu, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działań adresowanych do wnioskodawców. Tym samym warunki ubiegania się o dofinansowanie będą bardziej przyjazne dla beneficjentów.

W przyszłości Oddział ma także zapewnić wsparcie w realizacji oraz rozliczaniu projektów. Będzie także odpowiedzialny za zadania dotyczące wdrażania planu informacji i promocji, wsparcia w organizacji ważnych dla Programu posiedzeń w Polsce, gromadzenia danych dla poprawy jakości monitoringu projektów.

W oddziale zatrudnionych jest trzech ekspertów, a ich działalność finansowana jest w całości ze środków budżetu pomocy technicznej Programu w ramach podpisanej umowy.

Dane kontaktowe do Oddziału w Rzeszowie:

 

Tymczasowa lokalizacja Oddziału (orientacyjnie do lutego 2017):

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,

aleja Łukasza Cieplińskiego 4, 35-001 Rzeszów.

Godziny pracy: poniedziałek-piątek, 7:30-15:30

Telefon kontaktowy: +48 17 747 66 27 (numer tymczasowy)

 

Kierownik Oddziału - Alicja Wosik (A.Wosik@podkarpackie.pl)

Ekspert - Monika Piątek-Kozioł (M.Koziol@podkarpackie.pl)

Ekspert - Szymon Skublicki (S.Skublicki@podkarpackie.pl)