Strona Programu 2014-2020 w wersjach narodowych

2016-12-20

Uprzejmie informujemy, że strona internetowa Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 działa już w narodowych wersjach językowych. Od dziś wszystkie informacje związane z nowym Programem będą dostępne na stronie www.pbu2020.eu/pl