Partner Search Database

Organisation name in English

Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich – Centrum UCRAINICUM Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Organisation name in national language

Polski

Address

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Website

https://www.kul.pl/kontakt,15362.html

Country

Poland

Region

Lubelskie Voivodeship

Priority

Priority 3.1 Support to the development of health protection and social services

Legal status of organisation

body governed by public law

Searching partner from:

Poland

already have partners: Press Club we Lwowieł http://pressclub.lviv.ua/index.php?id=10

Name & surname

Kulczycki Adam

Position/function within the organisation

Doktor socjologii

Phone

576160346

E-mail

akulczycki.instytutsocjologii@gmail.com

Project idea (in English)

W poniższym projekcie przedstawiona zostanie statystyka Unii Europejskiej (UE) dotycząca migracji międzynarodowej, liczebności populacji obywateli i (cudzoziemców) oraz dane dotyczące nabycia obywatelstwa. Na migrację wpływają łącznie czynniki gospodarcze, polityczne i społeczne w państwie pochodzenia migranta (czynniki wypychające) lub w państwie docelowym (czynniki przyciągające). W ujęciu historycznym przyjmuje się, że względnie korzystna sytuacja gospodarcza i stabilność polityczna UE stanowiły istotny czynnik przyciągający dla imigrantów. W państwach docelowych migrację międzynarodową można wykorzystywać jako narzędzie uzupełniania określonych niedoborów na rynku pracy. Sama migracja jednak prawie na pewno nie odwróci obecnej tendencji starzenia się społeczeństwa, obserwowanej w wielu częściach UE.

Back to partners list