Зміни до Додатку 9 до Посібника Програму. Частина 1 - Заявник

2016-12-05

Були внесені зміни до Додатку 9 до Посібніка Програми Частина 1 – Заявник „Метрики показників результатів та продуктів Програми”:

  • показник 2.1 Кількість партнерств, створених з метою модернізації / створення екологічно безпечних транспортних систем або послуг  – вилучено частину визначення показника. Показник слід розуміти таким чином -  1 проект є 1 встановленє партнерство;
  • додано інформацію о показниках результату: „Цільові значення показників результату повинні бути досягнуті протягом періоду сталості проекту, тобто протягом не більше п'яти років з моменту його завершення, відповідно до дати, зазначеної в грантовому контракті";
  • як наслідок вищевказаної зміни, змінено інформацію, що стосується метрик показників результатів 1.1 та 1.2 - "... зростання, що відбувається в проміжку між роком до початку проекту, та п'ятим роком після завершення проекту”.

Посібник разом з додатками можна завантажити зі сторінки з інформацією про перший конкурсний набір.