Інформація щодо підготовки Концептуальної Записки

2016-12-19

Одним з ключових аспектів ефективної участі в конкурсному наборі проектних пропозицій є забезпечення того, щоб контрольна сума на паперових та електронних версій Записки була ідентичною. Дана вимога є представленою у Програмному Посібнику

Слід пам'ятати про те, що перенесення записки з розділу затверджених до розділу для чернеток, призведе до появи нової контрольної сумі на етапі чергового завершення роботи з чернеткою.

Виходячи з існуючої технічної помилки в додатку, інформуємо Вас, що можуть виникнути деякі відмінності між електронною версією .xml  та  версією в .pdf:

  • деяка інформація з програми буде доступна тільки у версії .xml (наприклад інформація щоло адреси ведучого бенефіціара);
  • у версії .pdf суми в євро будуть заокруглені до цілого євро, тоді як в версії .xml суми будуть представлені разом з центами. Такої різниці не буде у випадку подання сум в цілих євро.

У всіх вище наведених випадках важливим є ідентичність контрольних сум на паперовій та електронній версії записки. Таким чином, якщо контрольна сума отриманих документів буде ідентичною, СТС інформує Вас, що можливі відмінності між версіями .xml і .pdf НЕ БУДУТЬ розглядатися як помилка, що призведе до відхилення Вашої записки. У разі появи таких розбіжностей, до уваги під час оцінки записки буде взята більш детальна інформація.